Onkologi

Inom onkologi arbetar vi med sällsynta cancerdiagnoser inom lungcancer, lymfom och myelom. Takeda strävar efter att bota cancer. Patienter som drabbats av cancer ger oss motivation att driva utvecklingen av innovationer från hela världen framåt. 

Lymfom

Lymfom eller lymfkörtelcancer är ett samlingsnamn för tumörsjukdomar som uppstår i lymfsystemet. Lymfom kan delas upp i två huvudtyper; Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom.
Läs mer om lymfom här

Myelom – multipelt myelom

Myelom eller multipelt myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom.
Läs mer om myelom här

ALK-positiv lungcancer

De flesta som har lungcancer har icke-småcellig lungcancer (NSCLC). En liten andel av dessa testas positivt för ALK-positiv lungcancer – en mutation i ALK-genen.
Läs mer om ALK-positiv lungcancer här

Kontakta oss

Har du frågor om onkologi eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!