Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Jag har fått ALK-positiv lungcancer. Vad händer nu?

Bild
Berg- och dalbana

Diagnosen ALK-positiv lungcancer kan påverka den drabbade och närstående på många sätt. Alla kan behöva få lite tid på sig för att tänka på hur sjukdomen kommer att påverka tillvaron.

Det är inte ovanligt att känna chock, rädsla, ilska eller sorg när man diagnostiseras med lungcancer. Diagnosen ALK-positiv lungcancer kommer vanligtvis senare, eftersom det kan ta lite extra tid att få testresultaten. Man kanske är helt oförberedd på diagnosen, vilket kan leda till många tankar, känslor och frågor.

 

Du kanske inte alls är beredd på att få diagnosen och känslorna kan därför gå upp och ner. Det är inte konstigt om du blir chockad, arg, ledsen eller rädd.

 

Preferenser och prioriteringar


Om du fått diagnosen ALK-positiv lungcancer kan det vara en bra idé att fundera på vad du prioriterar och föredrar. Till att börja med kan du tänka över svaren på frågorna nedan – kanske tillsammans med sjukvårdspersonal, någon närstående eller både och.

 • Vet jag vad ALK-positiv lungcancer är – och vad den innebär för mig?
 • Känner jag till vilka behandlingar som finns tillgängliga för mig?
 • Känner jag till möjliga symtom och biverkningar av dessa behandlingar?
 • Vilken typ av behandling vill jag ha?
 • Vill jag ha en behandling som ger så få biverkningar som möjligt?
 • Föredrar jag tabletter eller injektioner?
 • Vet jag vilken hjälp jag kan komma att behöva under min tid med ALK-positiv lungcancer, och hur jag ska få den?
 • Hur känner jag angående diagnosen?
 • Vad kan jag be mina närstående om hjälp med?
 • Finns det någon annan jag kan be om hjälp om det behövs?
 • Vad kan jag göra för att underlätta för mig själv?
 • Hur kan diagnosen påverka mina relationer?
 • Vill och kan jag fortsätta arbeta?
 • Finns det något mer jag skulle vilja veta i anslutning till ALK-positiv lungcancer?
 • Vet jag vart jag ska vända mig för att få mer information?

Var inte rädd för att be om hjälp

Om du har ALK-positiv lungcancer är det viktigt att känna efter hur du mår och be om den hjälp du behöver. Du kanske behöver hitta ett sätt att spara energi och sänka stressnivåerna. Om du känner av stress, eller humörsvängningar som depression eller oro, ska du inte vara rädd för att prata om detta med ditt vårdteam eller med någon närstående.

Vissa upplever en viss stigmatisering när de får sin diagnos. Det beror ofta på en allmän brist på kunskap om lungcancer, särskilt om ALK-positiv lungcancer. Detta kan vara svårt att hantera och leder ibland till känslor av utanförskap eller depression.Tveka inte att söka hjälp då.

Här hittar du information om patientföreningar

 

Bild
Creative Commons Takeda