En mötesplats för ovanliga diagnoser

Varmt välkommen till ovanligt.se! Detta är Takedas bidrag till att göra skillnad för patienter, närstående och patientföreningar – framtaget tillsammans med sjukvårdspersonal verksamma inom sällsynta diagnoser. Ambitionen är att ovanligt.se ska bli en informationskälla, då det som är ovanligt lätt hamnar i skymundan. Med mer än 60 års erfarenhet inom sällsynta hälsotillstånd har vi ett ansvar att sätta ribban högt för att öka medvetandegraden om sällsynta sjukdomar. Detta är en bra början.
Bild
Ovanligt mönster

Upptäck mer av ovanligt.se

Ovanligt.se är mötesplatsen för dig som lever med ett sällsynt hälsotillstånd, dina närstående eller för dig som bara är intresserad. Här kan du läsa om diagnos, symtom och hur det är att leva med sällsynta hälsotillstånd samt hitta patientorganisationer, ta del av filmer, patientmaterial och mycket mer. Se en film om de olika valmöjligheterna på sidan och hur du enkelt navigerar rätt.

Se filmen här

Med din hjälp blir vi bättre

Vad skulle göra ovanligt.se ännu mer relevant för dig? Svara på några snabba frågor om din upplevelse så kan vi göra sidan ännu bättre. Tack för hjälpen!

Gå till utvärderingen

Om oss

Läs mer om Takeda som är ett världsledande läkemedelsbolag inom sällsynta diagnoser och har ett holistiskt och långsiktigt synsätt på människan och vården.
Gå till Om oss

Hållbar vård

Hållbar vård innebär att alla som drabbas av en sällsynt sjukdom, ska få tidig diagnos, effektiv behandling, jämlik och patientcentrerad vård och lika bemötande.
Läs om hur vi gör här

Forskning & innovationer

Läs om hur vi lägger stora resurser på att utveckla nya smarta lösningar som gör skillnad under symptom, diagnos och behandling av sällsynta diagnoser.
Gå till Forskning & innovationer

Patientnära

Läs mer om hur vi samarbetar med patientföreningar, andra forskande läkemedelsföretag och akademin. Nära vården och nära patienten.
Mer om våra nära samarbeten hittar du här

Våra områden

Blödningsrubbningar
Blödningsrubbningar
Hereditärt
Hereditärt angioödem
Immunbrist
Immunbrist
Metabola
Metabola sjukdomar
Onkologi
Onkologi
Transplantation
Transplantation

Blödningsrubbningar

Hereditärt angioödem

Immunbrist

Metabola sjukdomar

Onkologi

Transplantation