En mötesplats för ovanliga diagnoser

Varmt välkommen till Ovanligt.se - vårt bidrag till att göra en skillnad för patienter, deras nära och kära och för patientorganisationer. Majoriteten av innehållet på Ovanligt.se har vi tagit fram tillsammans med sjukvårdspersonal verksamma inom sällsynta diagnoser. Det som är ovanligt hamnar lätt i skymundan och det vill vi ändra på! Vi på Takeda har en ambition om att Ovanligt.se ska bli en informationskälla. På Takeda har vi varit verksamma inom sällsynta sjukdomar i över 60 år, och förutom att bidra till forskning och utveckling inom sällsynta sjukdomar, så har vi ett ansvar att sätta ribban högt gällande medvetandegraden om vad det innebär att ha en sällsynt sjukdom, och skapa bättre förutsättningar för patienter, anhöriga och patientorganisationer. Vi kommer kontinuerligt att förbättra plattformen. Det ni ser idag av Ovanligt.se är en bra början.
Bild
Ovanligt mönster

Om oss

Läs mer om Takeda som är ett världsledande läkemedelsbolag inom sällsynta diagnoser och har ett holistiskt och långsiktigt synsätt på människan och vården.
Gå till Om oss

Hållbar vård

Hållbar vård innebär att alla som drabbas av en sällsynt sjukdom, ska få tidig diagnos, effektiv behandling, jämlik och patientcentrerad vård och lika bemötande.
Läs om hur vi gör här

Forskning & innovationer

Läs om hur vi lägger stora resurser på att utveckla nya smarta lösningar som gör skillnad under symptom, diagnos och behandling av sällsynta diagnoser.
Gå till Forskning & innovationer

Patientnära

Läs mer om hur vi samarbetar med patientföreningar, andra forskande läkemedelsföretag och akademin. Nära vården och nära patienten.
Mer om våra nära samarbeten hittar du här

Med din hjälp blir vi bättre

Vad skulle göra ovanligt.se ännu mer relevant för dig? Svara på några snabba frågor om din upplevelse så kan vi göra sidan ännu bättre. Tack för hjälpen!

Gå till utvärderingen

Våra områden

Blödningsrubbningar
Blödningsrubbningar
Hereditärt
Hereditärt angioödem
Immunbrist
Immunbrist
Metabola
Metabola sjukdomar
Onkologi
Onkologi
Transplantation
Transplantation

Blödningsrubbningar

Hereditärt angioödem

Immunbrist

Metabola sjukdomar

Onkologi

Transplantation