Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Vad är CMV (cytomegalovirus)?

Bild
Människor på gatan som syns suddigt

CMV är en virussjukdom som de flesta vuxna har haft. Viruset är oftast helt inaktivt och ofarligt hos personer med fungerande immunförsvar, men det kan bli aktivt om kroppens immunförsvar hämmas, som till exempel vid en transplantation. 1 1. Nationella riktlinjer för CMV behandling. Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). Information från Läkemedelsverket 2:2010

Själva viruset CMV tillhör herpes-familjen och ungefär sjuttio procent av Sveriges befolkning bär på det. För de allra flesta är viruset inaktivt, men om immunförsvaret hämmas finns risken att det aktiveras igen och orsakar allvarlig sjukdom. Efter en transplantation ges behandling med immunhämmande läkemedel för att förhindra att kroppen stöter bort det transplanterade organet vilket leder till ett försämrat immunförsvar. Vissa organmottagare behöver förebyggande medicinering mot CMV, så kallad profylax. Denna behandling kan ges under kortare eller längre tid beroende av vilka riskfaktorer som förekommer. Efter transplantationen kan dosen av de immunhämmande läkemedlen successivt sänkas och då minskar också risken för CMV-infektion. 1 1. Nationella riktlinjer för CMV behandling. Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). Information från Läkemedelsverket 2:2010

Känn igen symtomen

Symtomen på CMV sjukdom är feber, lågt antal vita blodkroppar och lågt antal blodplättar. I sällsynta fall kan CMV även drabba olika organ i kroppen. Vanligaste platsen för infektionen är då i mag-tarmkanalen 2 2. Ramanan P, Razonable RR. Cytomegalovirus infections in solid organ transplantation: A review. Vol. 45, Infection and Chemotherapy. Korean Society of Infectious Diseases; 2013. p. 260–71. vilket ger besvär som diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor och/eller blod i avföringen. CMV i lungorna ger feber, hosta, andfåddhet och väsande andning. 1 1. Nationella riktlinjer för CMV behandling. Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). Information från Läkemedelsverket 2:2010