Att leva med HAE

HAE påverkar vardagen i hög grad. Den som har HAE lever med en oro för anfall som när som helst kan orsaka svullnader som kan vara livshotande. Man kan ha levt med sjukdomen länge och anpassat sitt liv därefter; låtit sjukdomen styra arbete, aktiviteter, resor och planering.