Myelom – multipelt myelom

Varje år drabbas cirka 6 av 100 000 personer av blodcancersjukdomen multipelt myelom i Sverige. Enkelt beskrivet innebär myelom cancer i benmärgen. Idag pratar man om sjukdomen som kronisk, men överlevnaden har förbättrats för varje år de senaste tio åren. 1 1. Läs mer på cancerfonden.se  

Sjukdomens förlopp skiljer sig mellan olika individer. Därför är det svårt att beskriva ett typiskt sjukdomsförlopp. Myelom sitter oftast på många ställen i skelettet och kallas därför också multipelt myelom. När myelomceller bildar knutor eller tumörer utanför benmärgen kallas det för plasmocytom. 

Så uppstår myelom

Dagens forskare vet ännu inte orsaken till att man får myelom, men man vet hur sjukdomen uppstår. Myelom utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller, vars normala funktion är att tillverka antikroppar mot bland annat virus och bakterier. När man får myelom börjar cellerna dela sig okontrollerat och bildar ett specifikt immunglobulin i blodet (M-komponenten). Men det finns även myelom som inte bildar några immunglobuliner eller bara ett inkomplett immunglobulin som finns i urinen. 
 

Fakta om myelom

  • Varje år diagnostiseras drygt 660 nya fall av myelom i Sverige.
  • Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder och de flesta som insjuknar är över 60 år när de får sin diagnos.
  • Myelom utgår från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller.
     

Kontakta oss

Har du frågor om onkologi eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!