Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Stöd och information – du är inte ensam

Bild
Kvinna i soffa med mobiltelefon

Om du eller någon närstående har fått ALK-positiv lungcancer kanske du känner att du behöver stöd och råd från andra än familj och vänner. Exempelvis från vårdpersonal som har kunskap om ALK-positiv lungcancer eller från stödgrupper för patienter.

Patient- och närståendeföreningar kan vara ett väldigt bra sätt att få hjälp, information och råd när det gäller att leva med ALK-positiv lungcancer – och för att få kontakt med personer i samma situation. Patientföreningar består av personer med liknande erfarenheter och problem, som försöker ge varandra känslomässigt och moraliskt stöd.

Patientföreningar kan ägna sig åt att:

  • informera om sjukdomen.
  • dela med sig av erfarenheter av att leva med sjukdomen.
  • ge medlemmarna stöd och energi.
  • öka allmänhetens kunskap om sjukdomen.

Här hittar du information om några föreningar som kan vara till hjälp


Patientföreningar och sociala nätverk:

Lungcancerföreningen
Lungcancerföreningen är en oberoende ideell förening vars främsta syfte är att på olika sätt stödja patienter med en lungcancerdiagnos och deras närstående.

Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer vill arbeta för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Nätverket består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter.

Lung Cancer Europe (LuCE)
LuCE är rösten för människor som lever med lungcancer och deras familjer på europeisk nivå.

Du kan be om hjälp även när livet och behandlingen har börjat gå sin gilla gång. Om du pratar öppet med familj, vänner, vårdpersonal och patientförening blir det lättare för dem att hjälpa dig. Det är viktigt att komma ihåg att du inte är ensam.

 

Bild
Creative Commons Takeda