Att leva med Fabrys sjukdom

Sjukdomssymtomen kan förebyggas eller behandlas på olika sätt. Det finns också mycket som de drabbade själva kan göra för att minska eller kontrollera sina symtom och aktivt förbättra sin allmänna hälsa och sitt välbefinnande.

Även om ERT-behandling är inriktad på den bakomliggande orsaken till sjukdomen bör den som har Fabrys sjukdom också försöka att ha en hälsosam livsstil och gå på regelbundna undersökningar för att hålla sig så frisk som möjligt.

Här hittar du praktiska råd om hur personer med Fabrys sjukdom själva kan bidra till att hålla sig friska. Som närstående kanske du kan uppmuntra den som har Fabrys sjukdom att följa några av de enkla råden.