Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Översikt av behandlingar för personer med ALK-positiv lungcancer

Bild
Kvinna tittar ut genom fönstret

Det finns flera olika behandlingsmetoder vid ALK-positiv lungcancer. Vilken behandling som passar bäst diskuteras tillsammans med vårdteamet.

Traditionella behandlingsmetoder

Traditionella cancerbehandlingar, som strålbehandling och kemoterapi kan föreslås:

  • Strålbehandling – användning av strålning, vanligtvis röntgenstrålning, mot cancerceller.
  • Kemoterapi – läkemedelsbehandling mot cancer för att döda cancerceller. Det finns olika sätt att få kemoterapi (hemma eller på sjukhus). Läkaren lägger upp en behandlingsplan efter individens behov.

Målinriktad behandling

Behandlingar med målinriktade läkemedel är i allmänhet mer framgångsrika på patienter med ALK-positiv lungcancer än enbart traditionella behandlingsmetoder. Målinriktad behandling med så kallade ALK-hämmare, som även kallas tyrosinkinashämmare (TKI:er), har utvecklats för att rikta in sig på just den mutation som orsakar cancern.

Vid alla målinriktade behandlingar tas blodprov före och under behandlingen för att kontrollera nivåer av blodkroppar och att lever och njurar fungerar som de ska. Läkaren förklarar hur medicinen ska tas, till exempel hur ofta, med eller utan mat och om man ska undvika någon typ av mat eller medicin.

Vanligtvis fortsätter man att ta det läkemedel som har ordinerats så länge som det är verkningsfullt, om inte biverkningarna blir för svåra. Det är viktigt att prata med sin läkare om hur man mår.

Alla TKI:er för ALK-positiv lungcancer verkar genom att blockera ALK-proteinet och därmed dämpa eller stoppa cancercellernas tillväxt.

 

Frågor och svar om behandlingar och kliniska prövningar

Det kan hända att cancern börjar växa igen eller sprida sig till andra delar av kroppen, även om man får behandling. Det är viktigt att komma ihåg att även vetenskapen går framåt, med nya behandlingsmetoder under utveckling och pågående klinisk forskning där man undersöker behandlingsalternativ.

Kommer jag att få samma behandling hela tiden?

Om cancern börjar växa medan du får behandling kan du behöva byta läkemedelsbehandling. Det kallas också för att övergå till en ny behandlingslinje. Man undersöker även nya behandlingsmöjligheter i kliniska prövningar.

Råd för att hantera behandling av ALK-positiv lungcancer

  • Var uppmärksam på om du mår annorlunda. Det kan vara bra att föra dagbok över känslor, fysiska symtom och biverkningar. Då kan du rapportera till vårdteamet, och dessutom få en känsla av att behålla en viss kontroll över din tillvaro.
  • Berätta om dina upplevelser. Informera din läkare om du känner av biverkningar. Du ska inte sluta ta medicinen, utan att prata med din läkare först.
  • Ta reda på mer. Om du vill veta mer kan du ställa frågor och ta reda på så mycket som möjligt om ALK-positiv lungcancer och behandlingsmetoder från tillförlitliga källor.

ALK-positiv lungcancer och hjärnan

Ibland kan cancer spridas från en del av kroppen till en annan – till exempel kan lungcancer sprida sig till hjärnan. Det är fortfarande lungcancer, men nu finns den i hjärnan och kallas hjärnmetastaser. Vissa personer med hjärnmetastaser uppvisar symtom, andra inte. Om cancern har spridit sig till hjärnan kan man uppleva: huvudvärk, svaghet, illamående, humörsvängningar/beteendeförändringar, anfall, koordinationsproblem, förvirring, apati/trötthet, problem med att läsa eller prata.

Det är viktigt att omedelbart informera sitt vårdteam om man upplever något av dessa symtom.

 

Bild
Creative Commons Takeda