Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Sällsynta dagen 2024

Bild
ovanligt

Sedan 2008 uppmärksammas sällsynta hälsotillstånd över hela världen den sista februari varje år. I Sverige kallar vi dagen Sällsynta dagen och internationellt heter den Rare Disease Day. Initiativet startades faktiskt i Sverige för att sprida kunskap och öka medvetenheten om sällsynta hälsotillstånd. Att den sista februari 2024 dessutom är skottdagen gör att Sällsynta dagen i år blir lite extra speciell.

Att lyfta och synliggöra sällsynta hälsotillstånd är naturligtvis viktigt året om. Här gör patientföreningarna, som representerar de drabbade, ett ovärderligt jobb. Förutom att ge stöd och råd försöker de ofta vara ett språkrör för sina medlemmar genom att påverka samhället och politiken. Allt för att skapa förståelse för vad som är viktigt för dem.

På Takeda gör vi det vi kan för att öka medvetenheten och hjälpa de drabbade. Bland annat genom att forska och utveckla läkemedel och behandlingar för personer med sällsynta hälsotillstånd samt genom att dela med oss av vår kunskap och information. Inte minst här på ovanligt.se. Dessutom skapar vi plattformar för dialog och debatt som har till syfte att arbeta för en mer jämlik vård i landet.

Bild
Rare Disease Day

Nationell strategi på gång

En fråga som är mycket aktuell handlar om att få en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd i Sverige. För idag finns ingen sådan. Detta är en av de frågor som bland andra Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som representerar ett 70-tal föreningar, jobbar en hel del för. Glädjande nog meddelade sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson våren 2023 att man påbörjar arbetet med att ta fram en nationell strategi för människor som lever med sällsynta sjukdomar. 

En sådan strategi skulle vara till hjälp för att skapa rätt förutsättningar för de med sällsynta hälsotillstånd. Bland annat för att få tillgång till en god vård och ett gott omhändertagande, oavsett var man bor i landet. Dessutom ger det bättre möjligheter för samverkan mellan nationell och regional nivå för en mer samordnad och jämlik vård.  

Senast den 31 mars 2025 ska Socialstyrelsen lämna ett förslag på en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd.