Von Willebrands sjukdom

Von Willebrands sjukdom är den vanligaste typen av blödarsjuka och finns i svårighetsgraderna mild, medelsvår och svår. Sjukdomen förekommer hos både kvinnor och män och är vanligast i en mild form och finns troligen hos ungefär en av hundra personer i Sverige. Men eftersom många har mycket milda besvär är andelen som har fått diagnosen betydligt färre.

Att leva med von Willebrands sjukdom

Att träna och röra på sig är bra för den som har von Willebrands sjukdom (vWS), inte minst för att behålla rörligheten i musklerna. Det finns även andra saker som kan vara bra att tänka på när man lever med von Willebrands sjukdom, som att undvika vi
Läs mer