ALK-positiv lungcancer

Lungcancer är en komplicerad sjukdom som kan ha olika orsaker. De flesta som har lungcancer har icke-småcellig lungcancer (NSCLC). En liten andel av dessa testas positivt för ALK-positiv lungcancer. Det innebär att cancern beror på en mutation i ALK-genen.

Här hittar du mer information om ALK-positiv lungcancer. Bland annat om hur det går till när man får en diagnos, hur det kan vara för de drabbade och de närstående, vilka behandlingar som finns samt var man kan få hjälp. När man får diagnosen ALK-positiv lungcancer rörs många känslor upp, då kan det vara skönt att veta att du inte är ensam.

Kontakta oss

Har du frågor om onkologi eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!