Hemofili

Tidigare var blödarsjuka samma sak som hemofili. I dag är det ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som orsakas av en medfödd brist på eller total avsaknad av en koagulationsfaktor, ett protein som får blodet att levra sig. Hemofili innebär att man helt saknar eller har för lite av koagulationsfaktor VIII (hemofili A) eller IX (hemofili B) i blodet.

Hemofili hos barn

Svår hemofili brukar upptäckas när barnet är litet. Tack vare dagens behandlingar behöver sjukdomen inte få någon större inverkan på barnets uppväxt och skolgång. Här hittar du mer information om vad som är bra att tänka på vid hemofili hos barn.
Gå till Hemofili hos barn

Kontakta oss

Har du frågor om blödningsrubbningar eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!