Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Det här är Takeda

Bild
Personal på Takedas kontor

Takeda som bolag har en lång historia och idag tillhör vi en av de största aktörerna globalt sett inom området sällsynta hälsotillstånd. Därför ser vi det också som vårt ansvar att föra vidare vår kunskap och kompetens. Målet är att vara med och bidra till en ljusare framtid för människor runt om i världen. Vi vill hjälpa den som lider av en sällsynt sjukdom eller diagnos. Genom innovativ forskning som kan leda till nya läkemedel och behandlingar försöker vi på olika sätt underlätta vardagen för dessa patienter.

Våra drivkrafter, värderingar och ledord

En viktig drivkraft för oss på Takeda är att vi tror på att det arbete vi gör påverkar människors liv till det bättre. Våra värderingar präglar vårt sätt att vara och agera, internt och externt. Vi kallar det Takeda-ism och våra värdeord är integritet, rättvisa, ärlighet och uthållighet. Mångfald, samarbete, engagemang, transparens, passion och innovation är ledord som vi arbetar efter.

Bild
mönster

Ett holistiskt synsätt – det här innebär det 

Vi är inte främmade för att tänka om och tänka nytt när vi skapar lösningar och utvecklar behandlingar. Vi brukar säga att vi har ett holistiskt synsätt kring vårt uppdrag. För oss innebär det att vi ser till hela människan, vården, och samhället. Perspektivet är långsiktigt. Vår vision är ett gemensamt, holistiskt synsätt inom vården i alla led – från patient och närstående till vårdinstanser, finansiärer och samhället i stort. Detta är såklart ett omfattande långsiktigt arbete som måste genomföras lite i taget och som behöver anpassas efter olika vårdformer. Som läkemedelsföretag vill vi på Takeda bidra till denna utveckling eftersom den ligger mycket nära våra grundvärderingar som handlar om att sätta patienten i centrum och leverera värde. 

Behandlingar och läkemedel

Våra produkter täcker flera terapiområden. I Sverige är vi framförallt verksamma inom sällsynta diagnoser, gastroenterologi, centrala nervsystemet och onkologi, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

 

Fakta om Takeda i världen

  • Grundades: 12 juni 1781
  • CEO: Christophe Weber
  • Antal anställda: ca. 47 000
  • Verksamhet: Forskning och utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring samt import/export av läkemedel.
  • Platser för forskning och utveckling: Tokyo, Osaka, Shonan, Hikari (Japan), Palo Alto, San Diego, Deerfield, Boston, Bozeman, Madison, Fort Collins (USA), Rio de Janeiro (Brasilien), Cambridge, London (Storbritannien), Singen (Tyskland), Zürich (Schweiz), Guangzhou, Shanghai (Kina), Singapore.
  • Platser för produktion: Japan, Brasilien, Mexiko, USA, Österrike, Belgien, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Ryssland, Spanien, Schweiz, Kina, Indien, Indonesien och Singapore.
Bild
Takedas kontorsbyggnader