Hållbar vård

Samverkan och personcentrering av vården är två nycklar för att skapa en hållbar vård. Målet är att alla, oavsett geografisk hemvist, ska få tillgång till ett jämlikt omhändertagande och tillgång till effektiv behandling, utifrån sina individuella behov. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Takeda arbetar inom området? Hör av dig till oss.

Mejla här!
Blödningsrubbningar
Blödningsrubbningar
Hereditärt
Hereditärt angioödem
Immunbrist
Immunbrist
Metabola
Metabola sjukdomar
Onkologi
Onkologi
Transplantation
Transplantation

Blödningsrubbningar

Hereditärt angioödem

Immunbrist

Metabola sjukdomar

Onkologi

Transplantation