Forskning & innovationer

Takeda lägger stora resurser på att utveckla nya smarta lösningar som gör skillnad under symptom, diagnos och behandling av sällsynta hälsotillstånd. Vår forskning och våra innovationer görs med individen och individens behov i fokus.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi på Takeda arbetar inom området? Hör av dig till oss.

Mejla här!
Blödningsrubbningar
Blödningsrubbningar
Hereditärt
Hereditärt angioödem
Immunbrist
Immunbrist
Metabola
Metabola sjukdomar
Onkologi
Onkologi
Transplantation
Transplantation

Blödningsrubbningar

Hereditärt angioödem

Immunbrist

Metabola sjukdomar

Onkologi

Transplantation