Transplantation

Här kan du läsa mer om hur Takeda arbetar inom området transplantation. Vårt primära fokus är cytomegalovirus (CMV) som kan drabba personer som har genomgått en transplanation av organ eller stamceller.

Vi vill vara en partner

Cytomegalovirus (CMV) infektioner är vanligt förekommande men orsakar inga eller enbart milda symtom hos individer med fungerande immunförsvar. Vid en organ- eller stamcellstransplantation kan CMV infektionen reaktiveras till följd av nedsatt immunförsvar och kan då orsaka allvarlig sjukdom. Takeda arbetar för att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter som efter transplantation drabbas av svårbehandlad CMV infektion.

Att genomgå en organ- eller stamcellstransplantation är krävande för patienter och anhöriga samt resurskrävande för sjukvården. Takeda önskar tillsammans med sjukvården, experter och patienter, arbeta för att öka kunskapen om och förbättra behandlingsmöjligheterna för de patienter som drabbas av CMV infektion efter en transplantation. Tillsammans arbetar vi för en ännu bättre och säkrare vård av patienterna.  

Organtransplantation

Att genomgå en transplantation påverkar hela livet. En mängd tankar och känslor uppstår.
Hitta mer information om organtransplantation här
Människor på gatan som syns suddigt

Vad är CMV (cytomegalovirus)?

Efter en transplantation är immunförsvaret dämpat och det finns risk att man får CMV (cytomegalovirus) som egentligen är en virussjukdom som de flesta vuxna har haft.
Läs mer om CMV här

Kontakta oss

Har du frågor om transplantation eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!