Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon HAE vit

Hereditärt
angioödem

Hur behandlas HAE?

Bild
Kvinna på balkong

Det går att förebygga och lindra HAE-anfallen med olika läkemedel. Målet är att kontrollera sjukdomen och att göra det möjligt att leva ett normalt liv. Vid valet av behandling kan läkaren väga in patientens egna önskemål, hur ofta anfallen kommer, hur svåra anfallen är, hur sjukdomen påverkar ens livskvalitet och hur tidigare behandlingar har fungerat.

Akutbehandling

Det rekommenderas att alla med HAE har tillgång till akutbehandling. Akutbehandling är läkemedel för att behandla de anfall som uppstår. Anfall bör behandlas i ett så tidigt stadium som möjligt. Eftersom effekten är bättre ju tidigare behandlingen ges, rekommenderas personer med HAE att få utbildning i att behandla sig själva.

 
Bild
Akutbehandling

 

Långvarig förebyggande behandling

Långvarig förebyggande behandling (långtidsprevention) innebär att läkemedel tas regelbundet för att minska antalet anfall och/eller för att få mildare anfall; eller i bästa fall inga anfall alls. Målet med behandlingen är att kontrollera sjukdomen och att göra det möjligt att leva ett normalt liv.

Bild
Grafik som förklarar behandling
 

Kortvarig förebyggande behandling

Kortvarig förebyggande behandling (korttidsprevention) innebär att läkemedel tas inför operationer, tandbehandlingar eller andra situationer med stress som kan utlösa anfall, till exempel bröllop, resor eller tentor.

Bild
Grafik som förklarar behandling
 

Hur tas behandlingen, och hur ofta

Behandlingen kan tas:

Bild
Grafik som visar hur behandling kan tas

Normalt sett tar man läkemedlet själv hemma, men i vissa fall ges behandlingen av sjukvårdspersonal. Hur ofta förebyggande läkemedel ska tas varierar för olika läkemedel:

  • varje dag    
  • två gånger i veckan (var tredje till var fjärde dag)   
  • varannan vecka till en gång i månaden