Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Så här fungerar immunförsvaret

Bild
Blodkroppar

Immunförsvarets viktigaste funktion är att skydda mot infektioner av bakterier, virus, svampar eller parasiter. Vita blodkroppar (leukocyter) ingår i kroppens immunförsvar för att skydda mot infektioner. De bildas från stamceller i benmärgen. De vita blodkropparna nybildas hela tiden och mognar till tre olika typer av vita blodkroppar. De delas in efter utseende och funktion i granulocyter, lymfocyter och makrofager eller monocyter.

Man skiljer på det ospecifika (medfödda) och det specifika (förvärvade) immunförsvaret. Det ospecifika immunförsvaret fungerar direkt, medan det kan ta upp till en vecka för det specifika immunförsvaret att aktiveras fullt ut. Det specifika och ospecifika immunförsvaret kompletterar varandra. När båda systemen samspelar väl är kroppen som bäst skyddad mot infektion.