Sekundär immunbrist

Sekundär immunbrist, orsakas av någon annan bakomliggande sjukdom, till exempel blodcancer, hiv eller njur- och tarmsjukdomar. Det kan också vara en följd av behandling med läkemedel som påverkar immunförsvaret. Sekundär immunbrist förkortas ofta SID efter engelskans Secondary Immunodeficiency.

Kontakta oss

Har du frågor om immunbrist eller vill komma i kontakt med ansvarig inom detta område?

Mejla här!