Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Ordlista sekundär immunbrist

Bild
Bokstäver

ACCORDION PUBLIC - Ordlista sekundär immunbrist - accordion

E-post

enya.kinell@circusreklam.se
Inlagt av enya.kinell@ci… 20 July 2024

Antikroppar

Y-formade proteiner som känner igen och oskadliggör främmande ämnen, som till exempel bakterier och virus. Tillverkas av plasmaceller (en sorts vita blodkroppar). Kallas även för immunglobuliner eller gammaglobuliner.

Bakterier

Encelliga mikroorganismer som både kan orsaka sjukdom och vara nyttiga.

Benmärg

Vävnad i skelettets hålrum där röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter) bildas.

Blodplättar

Blodkropp som behövs för att blodet ska koagulera. Kallas även för trombocyter.

B-lymfocyter (B-celler)

En sorts vita blodkroppar som kan utvecklas till antikroppsproducerande plasmaceller och till minnesceller.

Fagocyter

Samlingsnamn för en sorts vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter ner bakterier och främmande ämnen. Exempel på fagocyter är monocyter, makrofager och granulocyter.

Granulocyter

Samlingsnamn för en sorts vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter ner främmande ämnen. Granulocyterna innehåller små blåsor, granula, därav namnet.

IgG

Den vanligaste antikroppen i blodet.

Immunbrist

När man inte har tillräckligt med antikroppar i blodet. Kroppens förmåga att bekämpa infektioner är nedsatt.

Immunglobuliner

Kallas även för antikroppar eller gammaglobuliner. 

Immunsystem, immunförsvar

Strukturer och processer i kroppen som skyddar mot infektion och sjukdom.

Intravenöst

Tillförsel via en ven.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Blodcancerform där kroppen producerar för många vita blodkroppar av typen lymfocyter. Dessa fungerar inte normalt och ansamlas i lymfkörtlar och mjälte. Produktionen av normala antikroppar är nedsatt.

Leukocyter

Ingår i immunförsvaret. Samlingsnamn för vita blodkroppar. Delas in i granulocyter, lymfocyter och monocyter/makrofager.

Lymfa

Vätska som innehåller flera av immunförsvarets komponenter. Flödar genom kroppens vävnader via lymfkärl.

Lymfocyter

En sorts vita blodkroppar som finns i blodet och i lymfvävnad som mjälte och lymfkörtlar. Huvudgrupper: B-lymfocyter (B-celler), T-lymfocyter (T-celler) och NK-celler.

Makrofager

En sorts stora vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter ner bakterier och främmande ämnen.

Mikroorganismer

Samlingsnamn för bland annat virus, bakterier och svampar.

Monocyter

En sorts vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter bakterier och främmande ämnen.