Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Graviditet och förlossning

Bild
Mamma och nyfödd

Vanligtvis behöver inga särskilda undersökningar göras under graviditeten om kvinnan är anlagsbärare av hemofili, förutom ett blodprov för att kontrollera nivåerna av faktorkoncentrat. 

Kvinnor som är anlagsbärare av hemofili bör kontakta en specialistmottagning när de blir gravida. Om partnern är en man med hemofili kan han kontakta sin läkare om man tror att barnet kan vara anlagsbärare.

Det är också bra att meddela sin barnmorska om att man är anlagsbärare och har större blödningsbenägenhet än normalt. Då kan en plan för graviditeten och förlossningen göras tillsammans med barnmorskan. Några särskilda undersökningar i övrigt under graviditeten brukar inte ske, förutom ett blodprov under den senare delen för att kontrollera nivåerna av faktorkoncentrat. Om värdet är lågt kan man behöva ta faktorkoncentrat inför förlossningen.

Ett barn med hemofili behöver inte vårdas på andra sätt än andra nyfödda barn. Däremot tas ett blodprov för att mäta faktornivåerna om man vet att barnet har hemofili.