Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Så behandlas hemofili

Bild
Man lägger bandage på kvinnas knä

Det har skett en enorm utveckling av behandling av hemofili. Från att ha använt sig av blodtransfusioner till dagens behandlingar mot hemofili. En blödning ska behandlas så snabbt som möjligt, vilket bidrar till att minska smärtor och skador på leder, muskler och organ. Om blödningen behandlas snabbt krävs det mindre mängd läkemedel för att stoppa blödningen.

I västländerna finns det två typer av standardbehandling: förebyggande behandling (profylax) och vid behovsbehandling. Förebyggande behandling innebär att faktorkoncentrat sprutas in med jämna intervaller för att hålla nivån så hög att spontana blödningar förhindras. Vid behovsbehandling innebär att blödningar behandlas när de uppkommer.

Val av behandling

Vilken behandlingen som väljs avgörs av blödningens omfattning, var den sitter och hur mycket koagulationsfaktor personen som har hemofili producerar. Behandling ges flera gånger i veckan till den som har allvarlig hemofili eller till drabbade som ofta får blödningar i lederna.

Lindrig eller måttlig hemofili

Om en patient har lindrig eller måttlig hemofili räcker det oftast att ge faktorkoncentrat vid färsk blödning i en led, större blödningar eller om en person med hemofili ska opereras.