Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Behandling av von Willebrands sjukdom

Bild
Blåmärke på benet

Vilken behandling man får beror på vilken typ av sjukdom och hur stora besvär man har. Ofta kan mindre blödningar hanteras helt utan läkemedel. 

Mindre blödningar kan exempelvis vara:

  • Små blåmärken – försvinner vanligtvis av sig själva.
  • Stora blåmärken och mindre muskelblödningar – kan ofta stoppas genom att lägga på något kylande och hålla kroppsdelen i högläge.
  • Blödningar från småsår – kan stoppas med tryck.
  • Näsblod – kan stoppas genom att klämma med fingrarna runt näsans mjuka delar i tio minuter och gärna sitta upprätt, lätt lutande framåt. Blodstillande vadd kan köpas på apotek.

Behandling vid större besvär

Vid större besvär är det nödvändigt med läkemedel eller annan medicinsk behandling. Vilken slags behandling som är aktuell beror bland annat på typen av von Willebrands sjukdom. 

Det finns sprutor med läkemedel som innehåller de ämnen som saknas i blodet eller på annat sätt förbättrar blodets förmåga att levra sig. Sprutorna kan tas i hemmet efter att du fått lära dig hur du ska göra. Läkemedel kan också fås som nässpray vid mild form av vWS. Ibland kan läkemedel tas vid behov, till exempel vid tandutdragning eller operation.  

Små barn kan ibland få läkemedel genom en dosa som opereras in under huden. Det är också bra att prata med läkaren om hur man kan skydda barnet från att skada sig. Exempelvis genom att barnet får ha hjälm eller knäskydd.