Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Res bekvämt

Bild
Turist med ryggsäck och karta

Personer med von Willebrands sjukdom (vWS) kan resa precis lika mycket som andra människor. Men det finns några saker som är bra att tänka på inför resan.

Detta kan göra att resandet blir mer avkopplande: 

 • Ta reda på vilka koagulationsmottagningar som finns längs resrutten. Adresser finns på koagulationsmottagningen och på WFH:s (World Federation of Hemopholia) hemsida.
 • Ta med ditt blödningsriskkort.
 • Ta med uppdaterad skriftlig medicinsk information (finns oftast på riskkortet):
  •    om den exakta vWS-diagnosen.
  •    om vilken behandling som ska ges vid blödning eller kroppskada.
  •    namn och telefonnummer till den egna koagulationsmottagningen.
 • Ta med intyg (utfärdas av läkare) till tullen om sjukdomen, läkemedlet och eventuella sprutor och kanyler som tas med på resan.
 • Om du eller någon i din familj injicerar von Willebrandsfaktor-koncentrat, var säker på att du tagit med tillräckligt mycket läkemedel, sprutor och kanyler för hela resan.
 • Ta med rejält med läkemedel även om du inte tar det regelbundet – läkemedlet kanske inte är så lätt att få tag på dit du ska. Detta gäller även Willebrandsfaktor-koncentrat.


Arbete

En person med von Willebrands sjukdom kan jobba med i princip vad som helst. Men yrken där det finns risk för allvarlig kroppsskada bör undvikas på grund av blödningsrisken.  

Försäkringar

Det är tyvärr inte ovanligt att en person med von Willebrands sjukdom nekas livförsäkring av försäkringsbolaget. Kontakta flera försäkringsbolag och jämför deras försäkringsvillkor och premier.