Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Blödningsriskkort

Bild
Man håller i blödningskort

Alla med von Willebrands sjukdom (vWS) ska alltid ha med sig ett så kallat blödningsriskkort. Kortet är kostnadsfritt och utfärdas av koagulationsmottagningen.

På kortet står namn och personnummer, vilken subtyp av vWS personen har och vilken behandling som ska ges vid blödning. Även telefonnummer till någon av landets högspecialiserade koagulationsmottagningar står med. De finns i Göteborg, Malmö och Stockholm. 

Kortet bör förnyas regelbundet, helst vart tionde år. Det är viktigt att alltid informera läkare och tandläkare om man har vWS. 

Så här kan ett riskkort se ut.

Bild
Blödningsrisk kort


Information till personal på akutmottagning

Om det sker en akut svår blödning eller olycka måste koagulationsjouren på personens koagulationsmottagning kontaktas omedelbart. Det är bäst om kontakten sker innan personen med vWS åker in till akutmottagningen. Koagulationsjouren kan då kontakta läkaren på hemortens akutmottagning om vilka åtgärder som ska vidtas med tanke på att personen har vWS. 

Om personen med vWS själv söker vård vid hemortssjukhuset måste man visa sitt riskkort och insistera på att koagulationsjouren kontaktas. Personen bör också informera om att det är nödvändigt med läkemedelsbehandling eller vWF-koncentrat inför operationer eller andra ingrepp (inklusive intramuskulära injektioner).