Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon HAE vit

Hereditärt
angioödem

Vilka är symtomen på HAE?

Bild
Kvinna med HAE med och utan symptom

HAE innebär anfall med smärtsamma svullnader var som helst i kroppen, 
till exempel: 

Bild
Illustration som visar vart på kroppen symtom på HAE uppstår

Det är vanligt att symtomen blir värre under de första ett till två dygnen, för att sedan långsamt avta. Svullnaderna kan hålla i sig upp till 5 dagar om de inte behandlas. Mellan anfallen är man symtomfri. Ungefär hälften av dem som har HAE får någon gång svullnader i luftvägarna. Den som har ett anfall som påverkar halsen ska omedelbart uppsöka sjukvård eftersom man kan få svårt att andas.

Bild
Ikoner och faktatext om HAE

Bilder skapade med AI.

 

HAE-anfall kan vara oförutsägbara

Hur ofta anfallen kommer och hur svåra de är, varierar från person till person, även för en och samma individ. En del får anfall med några dagars, veckors eller månaders mellanrum. Andra får bara enstaka anfall. Anfallen kan också förändras över tid. Svullnaderna kommer ofta tillbaka på samma ställe, men det händer också att någon som vanligtvis får svullnader i magen, kan få ett anfall i halsen eller annan del av kroppen. Ett HAE-anfall kan börja på ett ställe och sedan vandra runt till andra delar av kroppen.

Fakta

Många med HAE kan känna i förväg att ett anfall är på väg. Man kan känna sig olustig, frusen eller att det sticker i huden. En del får girlangformade, röda, hönsnätsliknande utslag som inte kliar, innan eller under anfallen.