Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Frågor och svar om immunbrist

Bild
Bild på antikroppar

Här hittar du frågor och svar bland annat om antikroppar, IgG, immunglobuliner och annat som rör immunbrist. 

ACCORDION PUBLIC - Immunbrist – Frågor & svar

E-post

anneli.larsson@circusreklam.se
Inlagt av Anneli Larsson 28 May 2024

Vad är antikroppar?

Y-formade proteiner som känner igen och oskadliggör främmande ämnen, som till exempel bakterier och virus. Tillverkas av plasmaceller (en sorts vita blodkroppar) och kallas även immunglobuliner eller gammaglobuliner.
 

Vad är bakterier?

Encelliga mikroorganismer som både kan orsaka sjukdom och vara nyttiga.

Vad är benmärg?

Vävnad i skelettets hålrum där röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter) bildas.

Vad är blodplättar?

Blodkropp som behövs för att blodet ska koagulera. Kallas även för trombocyter.

Vad är B-lymfocyter (B-celler)?

En sorts vita blodkroppar som kan utvecklas till antikroppsproducerande plasmaceller och till minnesceller.

Vad är erytrocyter?

Det är ett annat namn på röda blodkroppar eller röda blodceller.

Vad är fagocyter?

Samlingsnamn för en sorts vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter ner bakterier och främmande ämnen. Exempel på fagocyter är monocyter, makrofager och granulocyter.

Vad är granulocyter?

Samlingsnamn för en sorts vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter ner främmande ämnen. Granulocyterna innehåller små blåsor, granula, därav namnet. I granula finns ”gifter” mot smittämnen.

Vad är IgG?

Den typ av antikropp som det finns mest av i blodet.

Vad innebär immunbrist?

När man inte har ett tillräckligt fungerande immunförsvar vilket gör kroppens förmåga att bekämpa infektioner nedsatt.

Vad är immunglobuliner?

Ett annat ord för antikroppar eller gammaglobuliner.

Vad är immunsystem och immunförsvar?

Strukturer och processer i kroppen som skyddar mot infektion och sjukdom.

Vad betyder intravenös?

Att tillföra något direkt i blodet via ett blodkärl. Läkemedel kan ges intravenöst.

Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

En blodcancerform där kroppen producerar för många och sjuka vita blodkroppar av typen lymfocyter. Dessa fungerar dock inte normalt och ansamlas i lymfkörtlar och mjälte. Produktionen av normala antikroppar är nedsatt.

Vad är leukocyter?

Vita blodkroppar. Delas in i granulocyter, lymfocyter och monocyter/makrofager.

Vad är lymfa?

Vätska som innehåller flera av immunförsvarets komponenter. Flödar genom kroppens vävnader via lymfkärlssystemet.

Vad är lymfocyter?

En sorts vita blodkroppar som finns i blodet och i lymfvävnad som mjälte och lymfkörtlar. De delas in i B-lymfocyter (B-celler), T-lymfocyter (T-celler) och NK-celler.

Vad är makrofager?

En sorts stora vita blodkroppar som ”äter upp” (fagocyterar) och bryter ner bakterier och främmande ämnen. Makrofager kan också aktivera B- och T-celler.

Vad är mikroorganismer?

Samlingsnamn för bland annat virus, bakterier och svampar. Dessa kan ibland orsaka infektion.

Vad är monocyter?

En sorts vita blodkroppar som efter att de bildats i benmärgen mognar och blir makrofager ute i kroppens vävnader. Där ”äter ”de upp (fagocyterar) och bryter ner bakterier och främmande ämnen.

Vad är multipelt myelom?

En cancerform som drabbar benmärgen där blodcellerna bildas. Multipelt myelom uppstår när plasmaceller (en sorts vita blodkroppar) omvandlas till cancerceller. När de sedan blir fler och fler kan de tränga undan de normala cellerna. Både röda och vita blodkroppar kan påverkas. Kallas ofta bara myelom.

Hur fungerar vaccin?

Genom att spruta in en liten mängd av till exempel en avdödad mikroorganism, stimuleras immunsvaret att känna igen, döda och börja producera antikroppar mot mikroorganismen. När immunförsvaret sedan träffar på just den typen av levande mikroorganism, är försvaret redan på plats och infektionen kan bekämpas direkt. 

Kan man ta vaccin om man har immunbrist?

Det beror på vilket vaccin det är och vilken typ av immunbrist man har. Man kan behöva ta fler doser
än en person med normalt immunförsvar för att få ett tillräckligt antikroppssvar. Vissa vacciner ska man undvika vid vissa typer av immunbrist. Om man behandlas med immunglobuliner kanske man har ett tillräckligt infektionsskydd även utan att bli vaccinerad.