Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Ordlista för ALK-positiv lungcancer

Bild
Bokstäver

Här har vi listat ord som du kan stöta på i samband med ALK-positiv lungcancer.

ACCORDION PUBLIC - Ordlista ALK-positiv lungcancer - Accordion

E-post

enya.kinell@circusreklam.se
Inlagt av enya.kinell@ci… 19 June 2024

ALK

En gen som ger instruktioner om att tillverka ett protein i kroppen som kallas ALK-receptortyrosinkinas.

ALK-hämmare

Ett läkemedel mot cancer som specifikt riktar in sig på och blockerar (eller hämmar) tillväxten av de cancerceller som är en följd av ALK-mutationen.

ALK-mutation

En ALK-mutation inträffar när ALK-genen är defekt och har bytt komponenter med en annan gen.

Behandlingslinjer (första linjen, andra linjen osv.)

Första linjens behandling är det första läkemedlet som ges till en patient för att behandla en viss sjukdom (betraktas vanligtvis som den bästa behandlingen för den aktuella sjukdomen). Andra och tredje linjens behandling osv. kan ges om tidigare behandlingar slutar fungera.

Biopsi

Provtagning där man tar en liten mängd misstänkt kroppsvävnad för att undersöka om man ser tecken på vissa förändringar eller tillväxtmönster.

Cancer

En grupp sjukdomar med okontrollerad celldelning och -tillväxt.

Centrala nervsystemet

Den del av nervsystemet som består av hjärnan och ryggmärgen.

EGFR

En gen som ger instruktioner om att tillverka ett protein i kroppen som kallas epidermal tillväxtfaktorreceptor. En person kan ha en mutation i EGFR-genen som orsakar EGFR-positiv lungcancer.

Gener

De grundläggande enheter i arvsmassan som bestämmer dina ärftliga egenskaper, t.ex. hårfärg och ögonfärg.

Genmutation

En defekt (eller förändring) i den DNA-sekvens som utgör en gen. En så kallad somatisk mutation är en förändring som inte ärvs av en förälder. Den orsakas vanligtvis av miljöfaktorer, eller inträffar slumpmässigt. En så kallad könscellsmutation inträffar i könscellerna (som så småningom utvecklas till ägg eller spermier) och överförs från förälder till barn. Genmutationer kan påverka hälsan på olika sätt, beroende på var de uppträder.

Hereditär

Egenskaper (eller sjukdomar) som är genetiskt ärftliga och överförs från föräldrar till barn.

Hjärnmetastaser

När cancer som ursprungligen har utvecklats i en annan del av kroppen – till exempel lungorna – sprider sig till hjärnan. Det är fortfarande lungcancer, inte hjärntumör.

Metastaser

När cancern sprider sig från en del av kroppen till en annan.

Molekylär testning

När man undersöker om vissa förändringar uppträder i en gen eller kromosom som kan leda till att en specifik sjukdom eller rubbning utvecklas.

Målinriktad behandling

Behandling med målinriktade läkemedel påverkar hur specifika cancerceller signalerar eller interagerar med varandra. Det kan förhindra deras tillväxt och celldelning.

Neuropati

Nervskada som kan orsakas av läkemedel, tumörtillväxt eller operation. Symtomen varierar beroende på vilka nerver som påverkas. Du kan uppleva smärta, känslighet, domningar eller svaghet. Det sker ofta i händer, fötter eller nedre delen av benen. De nerver som styr matsmältningen och blodtrycket kan också påverkas, så du kan även drabbas av bland annat förstoppning och yrsel.

NSCLC

Icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer) – cirka 85 % av all lungcancer är NSCLC. ALK-positiv lungcancer är en form av NSCLC, som utgör 4 % av alla NSCLC-fall.

ROS1

ROS1 är en tyrosinkinasreceptor (som kodas av genen ROS1) vars uppbyggnad liknar ALKproteinet (anaplastisk lymfomkinas).

Somatisk (mutation)

Genförändring som inträffar under en persons livstid – den är inte genetiskt ärftlig från förälder till barn.

Translokation

Förflyttning av något från en plats till en annan. I fråga om ALK-positiv lungcancer syftar gentranslokation på ALK-genens ommöblering.

Tumör

En knöl/svullnad som orsakas av onormal vävnadstillväxt. Kan vara godartad eller elakartad (dvs. cancertumör).

Tyrosinkinashämmare (TKI:er)

Blockerar de enzymer som kallas tyrosinkinaser. Tyrosinkinaser hjälper till att skicka tillväxtsignaler till cellerna, genom att blockera tillväxtsignalerna stoppas celltillväxten och celldelningen.

Utmattning/fatigue

Andra ord för extrem trötthet.

 

Bild
Creative Commons Takeda