Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Hur ställs diagnosen ALK-positiv lungcancer?

Bild
Medelålders man framför träd på hösten

Den initiala lungcancerdiagnosen baseras på flera olika undersökningar, bland annat radiologisk undersökning av lungorna (t.ex. röntgen eller datortomografi) och andra delar av kroppen.

Därefter tas ett vävnadsprov från lungan med en metod som kallas biopsi, för att ta reda på:

  • hur tumören ser ut i mikroskopet.
  • om det finns genförändringar i tumören (till exempel förändringar hos anaplastisk lymfomkinas (ALK), epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) eller i andra tyrosinkinasreceptorer, som ROS1)

Resultatet av dessa undersökningar bekräftar om du har ALK-positiv lungcancer.

Personer som diagnostiseras med ALK-positiv lungcancer kan ha andra behov och problem än de som har en annan typ av lungcancer. Det finns också särskilda läkemedel för att behandla ALK-positiv lungcancer.
 

Vilka får diagnosen?

Det är mer sannolikt att personer som får diagnosen ALK-positiv lungcancer är:

  • yngre än 50 när de diagnostiseras.
  • icke-rökare.

 

Bild
Creative Commons Takeda