Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Symtom och biverkningar med behandling vid ALK-positiv lungcancer

Bild
Man som hostar

Personer med ALK-positiv lungcancer kan uppleva både symtom av lungcancern och biverkningar från behandlingen. Stödjande vård ges när det behövs för att lindra symtomen eller biverkningarna, även för känslomässiga och praktiska behov. Alla kan få stödjande vård oberoende av ålder eller cancerns stadium. Detta kan ges samtidigt med behandlingar som har som mål att bromsa eller stoppa cancern, eller som enda behandling efter cancerbehandlingarna.

Vanliga tecken och symtom

Vanliga tecken på och symtom av lungcancer omfattar:

  • ihållande hosta, eller blod i hostan.
  • bröstsmärta.
  • andnöd.
  • återkommande infektioner (bland annat bronkit eller lunginflammation).
  • trötthets- eller svaghetskänsla.

Många med ALK-positiv lungcancer upplever en påfallande trötthet (kallas även utmattning eller fatigue), som gör det svårt att orka med vardagsaktiviteter och som påverkar livskvaliteten.*

Prata med sjukvårdspersonal om eventuella tecken, symtom eller biverkningar som du upplever. Särskilt om de förvärras.

 

* Baseras på återkoppling från företrädare för patientgrupper.

 

Bild
Creative Commons Takeda