Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Känn igen tecknen på infektion efter transplantation

Bild
Kvinna med ullfilt

Det finns flera typer av organismer som kan orsaka infektioner efter en organtransplantation: bakterier, svampar och virus. Det är viktigt att du är uppmärksam på dessa tecken på infektion. Har du något eller några av dessa symtom ska du kontakta mottagningen där du går på kontroller.

  • Allmän sjukdomskänsla.
  • Feber 38 grader eller över. Är du lungtransplanterad gäller 37,5 grader.
  • Nyuppkommen värk i kroppen eller i lederna.
  • Kräkningar eller diarréer som upprepas och som gör att du inte kan behålla mediciner, vätska eller mat.
  • Influensaliknande besvär såsom hosta, värk i kroppen, frysningar eller frossa.
  • Halsont, förkylning, rinnande näsa, andfåddhet.
  • Nytillkommen vätska från såret, att det är rött och irriterat. Att det kommer var eller luktar illa. Att det är ömt och svullet runt operationssåret.
  • Sveda när du kissar kan tyda på urinvägsinfektion.

OBS! Det är viktigt att du kontaktar din mottagning och berättar hur du mår så att de kan avgöra om du behöver antibiotika eller annan behandling.

Materialet personcentrerad vård är framtagen i samarbete med Anna Forsberg, leg. Sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation, verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.