Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Tandvård efter transplantation

Bild
Person som borstar tänderna

Din munhälsa är väldigt viktig. Munnen är porten in till hela matsmältningskanalen, därför är det viktigt att vara noggrann med munhygienen.

Vid transplantationsenheterna rekommenderas följande egenvård.

Borsta tänderna två gånger dagligen, morgon och kväll. Använd gärna el-tandborste då det ger bra massage av tandköttet samtidigt som du borstar tänderna. Det är även viktigt att förebygga infektioner och undvika tandsten. Kontrollera regelbundet att allt ser bra ut i munhålan. 
 
Försök att gå till tandläkaren eller tandhygienist en gång i halvåret. Första besöket hos tandläkaren kan dock göras tidigast sex månader efter transplantationen. Rådgör sedan med din tandläkare som avgör hur ofta du behöver gå. Om du behöver göra behandlingar i munnen kan du behöva antibiotika (i synnerhet om du är lungtransplanterad), det är din tandläkare som avgör om det behövs.

Tandvårdsbidrag

Du har rätt att ansöka om särskilt tandvårdsbidrag. Det är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du:

  • har muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
  • har svårinställd diabetes
  • genomgår dialysbehandling
  • är immundämpad på grund av läkemedelsbehandling
  • har genomgått en organtransplantation.

Tala med din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma detta behövs underlag från din behandlande läkare. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom du har.