Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Relationer med familj och vänner

Bild
Familjemiddag

Väntan på ditt nya organ har inte påverkat bara dig utan även dina närstående och relationen er emellan. Det kan handla om att en partner får ta större delen av ansvaret hemma, eller måste vara ledig från jobbet för att vårda dig.

Kanske har du en partner och barn, eller så bor du själv, men är omgiven av släkt och vänner. Eftersom du bör ha minst en stabil stödperson för att få bli transplanterad har du förhoppningsvis nu någon att luta dig mot. För de närstående kan väntetiden innebära att de vakar över sin sjuka partner.

Kanske var det så för dig, att någon av dina närstående vakade över dig och till och med vårdade dig. Detta vakande blev en del av vardagen med kontroller och uppföljning för att så snabbt som möjligt kunna agera om det skulle behövas. Om din närstående har mått fysiskt och psykiskt bra har det säkert fungerat bra. Det är när det inte är så som det kan vara svårare.

Dina relationer påverkas

Om du lever i relation eller äktenskap kanske din relation har påverkats av väntan på ett nytt organ. Det är vanligt att rollerna ändras där den friska partnern får ta över ibland hela ansvaret och fatta beslut över sådant som rör även den sjuke. Ansvaret för hemmet övergår i regel helt till den friska partnern. Likaså uppstår problem och oro i relation till arbete och ekonomi där den närstående ofta måste ta ledigt från jobbet för att vara den som är sjuk.

Förändrat humör är vanligt

När man är svårt sjuk förändras ofta humöret. Man blir mer arg och ledsen, till och med inåtvänd och det belastar relationen. De flesta minns inte när de hade sex senast för när man blir sjuk försvinner både lust och ork.

Materialet personcentrerad vård är framtagen i samarbete med Anna Forsberg, leg. Sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation, verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.