Rehabiliteringens byggstenar

Det krävs särskilda strategier för att du ska kunna rehabilitera och anpassa dig till ett liv som transplanterad och hitta ditt nya normala:

Äldre kvinna kramar om sin dotter

Jämförelse

Att jämföra är en bra strategi för att komma framåt i din rehabilitering. Det är vanligt att transplanterade jämför med hur de mådde innan transplantationen och tiden direkt efter transplantationen.
Vardagen med immundämpande medicin.
Handen på hjärtat

Acceptans

Först när du accepterar att nu är transplantationen genomförd kan du börja anpassa livet och vardagen för att hitta ditt nya normala.
Att acceptera det nya livet.
Ung man utomhus lyssnar på musik

Anpassning

Att genomgå en organtransplantation kan kräva viss bearbetning och en livslång anpassning av vardagen.
Anpassningen till det dagliga livet.
Beröring

Balans

Att höra till ett socialt sammanhang ger balans i livet. Hur det sociala livet fungerar kallas för social funktion. Social funktion är en viktig faktor som påverkar hälsa och livskvalitet.
Att få balans i tillvaron.