Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Att tänka på vid nödsituationer

Bild
Ambulans
Bild
Tänk på detta innan du åker till akutmottagningen:  1 Ta med faktorkoncentrat.  2 Ta med blödningsriskkort eller annan information om vilken behandling barnet får i dag. Med rätt information kan nödvändig behandling sättas in direkt.  3 Kontakta specialistmottagningen på väg till sjukhuset och meddela händelsen. På så sätt kan akuten förvarnas att barnet är på väg och behandlingen kan sättas in snabbare.

 

Bild
Blödning i huvudet Blödningar i munnen Näsblod Huvudskador