Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Rekommendation vid olika typer av blödningar

Bild
Plåstrar om sårigt knä

Livshotande blödningar
– blödningar i huvud, hals och buk

Blödningar i huvud, hals och buk kan vara livshotande och kräver omedelbar vård.

Huvudskador

Alla huvudskador betraktas som allvarliga på grund av risken för blödning i hjärnan. Kontakta alltid specialistmottagningen för råd. 

Skador eller blödningar i halsen

Blödning i halsen är allvarligt på grund av risken för att andningsvägarna ska täppas till. Alla skador i detta område måste kontrolleras omedelbart. Det gäller även smärtor och ömhet. Om kontroll inte görs kan barnet få svårt att svälja eller andas.

REKOMMENDATION
Vid misstänkt blödning i halsen: Sök vård omedelbart! Meddela specialistmottagningen direkt.  

Skador eller blödningar i buken

Ett kraftigt slag mot buken är allvarligt eftersom de inre organen kan skadas. Det kan exempelvis handla om ett slag från en boll, en fot eller att barnet faller mot något. Kom ihåg, det är inte säkert att det syns något blåmärke!

REKOMMENDATION
Om barnet får ett kraftigt slag mot buken: Sök vård omedelbart! Meddela specialistmottagningen direkt.  

Blödningar i mun och näsa

Blödningar i munnen

Olyckor som drabbar munnen händer lätt, oavsett hur mycket man försöker förhindra dem. Blandningen av blod och saliv gör att blödningen ofta ser värre ut än den är. Säg till barnet att spotta ut blodet i stället för att svälja, för att förhindra magbesvär.

REKOMMENDATIONER
Gör så här om barnet blöder från ett sår i munnen:

 • Tryck mot det blödande stället i tjugo minuter. Använd en kall näsduk eller tygbit. Doppa den gärna i tranexamsyra om du har det tillgängligt.
 • Ge barnet något kallt, som en isglass, för att lindra smärtan och stoppa blödningen.
 • Ring specialistmottagningen om blödningen inte har stoppat efter 20 minuter. 

Åk direkt till akutmottagningen om:

 • Det inte slutar blöda från barnets tunga, kind eller munbotten.
 • Barnets tunga, svalg eller hals är svullen – eller har blåmärken.
 • Barnet har svårt att andas eller svälja.
 • Barnet är blekt eller slött.

Näsblod

Barn med hemofili drabbas ofta av näsblod. Det är därför bra att känna till hur näsblod kan förhindras och vad du ska göra när det uppstår. Näsblod behandlas likadant som hos personer som inte har hemofili.

REKOMMENDATIONER
Gör så här om ett barn drabbas av näsblod:

 • Låt barnet sitta med huvudet lätt framåtlutat.
 • Tryck under näsbenet – men ovanför näsborrarna. Doppa gärna en näsduk eller tygbit i tranexamsyra om du har det tillgängligt och för upp den i den blödande näsborren.
 • Ge barnet något kallt, som en isglass, för att lindra smärtan och stoppa blödningen.
 • Ring specialistmottagningen om blödningen inte har stoppat efter 20 minuter.  

Åk direkt till akutmottagningen om:

 • Det inte slutar blöda ur barnets näsa.
 • Barnet har svårt att andas eller svälja.
 • Barnet är blekt eller slött.

Blödningar i leder och muskler

Blödning inuti en led kallas vanligen för ledblödning. De leder som oftast drabbas är fotleder, knäleder och armbågsleder. Muskelblödningar kan uppkomma var som helst i kroppen. Ledblödningar är mindre vanliga i axlar, höftleder och andra leder. Sådana blödningar leder vanligen inte till allvarligare ledskador.

Vilka leder drabbas oftast av blödningar?

 • Fotleder.
 • Knäleder.
 • Armbågsleder.

Symptom på en ledblödning är:

 •  Stickande känsla i leden.
 • Smärta i leden.
 • Svullnad i leden eller om barnet vill inte använda den kroppsdel som är drabbad.

Led:

 • Varm, svullen, smärta, dålig rörlighet.

Muskel:

 • Rodnad, svullen, värmeökning, ömhet, blåmärke.

REKOMMENDATION
Gör så här om barnet fått en blödning i en led eller muskel:

Bild
Illustration - Vila, kyla, tryck och högläge


Kontakta barnets specialistmottagning!

När du har startat behandlingen med RICE-metoden (Vila, Kyla, Tryck, Högläge) kan det vara bra att kontakta barnets läkare eller specialistmottagning, framförallt om du är osäker på hur allvarlig blödningen är. Sjukvårdspersonalen på specialistmottagningen kan hjälpa dig att bedöma om barnet behöver ytterligare vård.

Blåmärken och sår

Ytliga blåmärken

Barn med hemofili kan få blåmärken på armar och ben. Dessa är oftast ytliga och knöliga – och i de flesta fall inget att oroa sig över. Var dock uppmärksam på om barnet säger att det har ont där blåmärket sitter.

Sår

Om barnet blöder från ett skärsår, skrubbsår eller rivsår gäller samma första hjälpen-behandling som för andra barn.

REKOMMENDATION
Gör så här om ett barn får ett skrubb- eller rivsår:

 • Gör rent såret med antiseptisk sårtvätt eller tvål och vatten.

 • Tryck mot såret tills blödningen upphört.

 • Sätt på ett plåster eller förband.

OBS!  Kontakta specialistmottagningen  för råd.