Hemofili hos barn

Svår hemofili brukar upptäckas när barnet är litet. När ett barn med hemofili börjar krypa och gå är det vanligt med många och ibland stora blodmärken. Barnet kan också få blödningar inuti de stora lederna och musklerna i kroppen. Smärta i den drabbade leden kan göra att barnet inte vill använda den, det kan handla om en arm eller ett ben. Ett litet barn kan inte alltid berätta att det gör ont utan blir ledset och vill hellre sitta hos någon. Ett äldre barn kan tala om att det har ont innan de typiska tecknen för en ledblödning visar sig. Lyssna på barnet!

Här hittar du information om hur du praktiskt hanterar olika händelser och agerar vid nödsituationer. Du får också tips på hur du känner igen en blödning och hur du gör vid typiska tecken på en blödning. Informationen är inte för att diagnostisera eller för att behandla ett hälsoproblem eller sjukdom. Informationen ersätter inte kontakt med vården. Kontakta vården för råd om din sjukdom och behandling.