Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

För dig som arbetar i förskola och skola

Bild
Lärare hjälper elev

Tar du hand om ett barn med hemofili utan att ha det medicinska ansvaret? Är du exempelvis lärare, fritidsledare, tränare, släkting eller har ditt barn en kamrat med hemofili? Här får du som inte är vårdnadshavare några riktlinjer och goda råd.

 

Bild
Att tänka på innan du åker till akutmottagningen:  1 Informera vårdnadshavarna om att du ska åka med barnet till akutmottagningen. Ta med faktorkoncentrat – om det finns på plats där barnet befinner sig, exempelvis i skolan.  2 Ta även med blödningsriskkort eller annan information om vilken behandling barnet får i dag. Med rätt information kan nödvändig behandling sättas in direkt.  3 Kom överens med vårdnadshavarna om vem som kontaktar specialistmottagningen på väg till sjukhuset och meddela händelsen. På