Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Sport och aktiviteter – fortsätt att träna och leka!

Bild
Barns som spelar fotboll

Det är mycket viktigt för alla med hemofili att träna regelbundet för att hålla muskler och leder starka. Genom en bra fysisk kondition går det faktiskt att minska antalet blödningar. Studier visar att den som har välutvecklade muskler som stöder lederna kan motstå dagliga påfrestningar bättre.

För att lyckas så bra som möjligt bör alla som idrottar förbereda sig noga, det gäller såväl hemofili som andra. Vilka aktiviteter passar? Beroende på hur allvarlig sjukdomen är kan det ibland vara en bra idé att börja med en fysisk undersökning. Genom att bedöma ledernas rörlighet, ledbandens stabilitet, muskelstyrkan och allmäntillståndet kan en läkare eller sjukgymnast få en bättre bild av vilka aktiviteter som kan rekommenderas.

Allmän träning, som muskelstärkande övningar och stretching, ska alltid ingå i träningsrutinerna för en aktiv person. Övningar som är mer inriktade mot en specifik idrottsgren bidrar till att träna de muskelgrupper som behöver stärkas för att minska skaderisken.

Rapportera och behandla blödning snabbt

Det är mycket viktigt att idrottande personer med hemofili inser att det kan inträffa blödningar. Om du misstänker en blödning måste den rapporteras och behandlas snabbt. Det gäller oavsett om den uppkommit spontant eller efter en skada. Om ett barn får många blödningar kan det i enstaka fall innebära att den aktuella aktiviteten inte är lämplig för barnet.

Ta ansvar och njut av friheten

Alla  måste få chansen att upptäcka vilka aktiviteter de kan ägna sig åt på ett säkert sätt. Många med lindriga former av hemofili sysslar med en rad olika idrottsaktiviteter, även aktiva sporter som fotboll och högrisksporter som skidåkning.

Bör någon idrott undvikas?

Specialisterna i behandlingsteamet kan informera om vilka risker som finns. Att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter kan öka självförtroendet och ge en känsla av tillhörighet. Om ett person med hemofili har fått en skada eller en blödning bör hen dock inte delta förrän skadan har läkt helt.

Vad händer vid en blödning?

Blödningar efter en idrottsskada måste stoppas med behandling av faktorkoncentrat, samtidigt som man tillämpar reglerna för RICE-metoden: Vila, Kyla, Tryck, Högläge. Mindre blödningar som kan åtgärdas genom en enda behandling kräver oftast inte någon längre återhämtning eller rehabilitering. Allvarliga blödningar kan göra att leder och muskler blir stela och ömmande under längre tid. I dessa fall måste rörlighet och styrka återfås långsamt innan barnet återupptar träningen.

OBS! Allvarliga blödningar som kräver längre behandling ska bedömas av läkare innan klartecken ges för att fortsätta med aktiviteten.

RICE – metoden: Vila, Kyla, Tryck, Högläge

 

Bild
Illustration - Vila, kyla, tryck och högläge