Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon blödningsrubbningar vit

Blödnings-
rubbningar

Symtom och tecken på blödningar

Bild
Man som hoppar

En blödarsjuk person kan få blödningar inuti de större lederna och musklerna i kroppen. Den som är blödarsjuk har svårt att stoppa blödningar, oavsett om skadan är liten eller stor. När ett barn med hemofili börjar krypa och gå är det därför vanligt med många blåmärken. Under uppväxten får också barn med hemofili lättare blåmärken och näsblod än sina kamrater. 

Känn igen tecken på hemofili 

Det är viktigt att känna till att en blödning inne i huvudet kan visa sig som huvudvärk, illamående och kräkningar, ljuskänslighet och lättretlighet. Medan vuxna eller större barn brukar kunna tala om att de har fått en blödning, redan innan de typiska tecknen visar sig, behöver man vara mer uppmärksam på mindre barn. Om ett barn ännu inte har lärt sig prata är barnet ofta lättretligt och försöker till exempel låta bli att använda ena armen eller benet om en blödning pågår i en muskel eller en led.

Kan blödningarna vara farliga?

De allra flesta blödningar är ofarliga, förutom att de kan orsaka viss ömhet. Den omedelbara effekten av blödning i lederna kan vara smärtor och rörelsebegränsning. På längre sikt kan dock upprepade blödningar i en led orsaka inre skador. Därför behandlas numera personer med hemofili med så kallade faktorpreparat i förebyggande syfte eller vid blotta misstanken om en blödning. Det motverkar skador som med tiden skulle kunna leda till funktionsnedsättning.

Ska blödningar behandlas? Ja!

Som allmän regel gäller att blödningarna ska behandlas. Mindre blödningar kan hos många behandlas med tabletter eller nässpray. Den övervägande delen av alla blödningar hos små barn kan behandlas av föräldrarna. Äldre barn kan ofta själva sköta sin behandling. 

 

Vid vissa blödningar ska vård alltid uppsökas:

  • Allvarliga olyckor (som fallskador och trafikolyckor).
  • Slag och/eller fall riktat mot huvud, mage och ögon.
  • Blödning i mun eller svalg.
  • Blodiga upphostningar eller kräkningar, blod i avföringen som kan vara röd eller se ut som kaffesump eller tjära.
  • Blödning i och runt könsorganen.
  • Blödning som inte upphör.