Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Behandling av immunbrist hos barn

Bild
Mamma och dotter diskar

Ett barn med immunbrist har ett dåligt fungerande immunförsvar. Barnet drabbas då lättare av infektioner, kan behöva ta flera kurer antibiotika och missar kanske mycket i skolan. Därför är det viktigt, när det är möjligt och lämpligt, att ge behandling som förebygger infektionerna. Ett sådant sätt kan vara att hjälpa immunförsvaret genom att fylla på med immunglobuliner, en så kallad immunglobulinbehandling (substitution). Immunglobuliner framställs ur blodplasma från friska blodgivare som har ett fungerande immunförsvar. Eftersom immunglobulinerna renas fram ur plasma från många givare får man en mix av immunglobuliner mot en stor mängd smittämnen. 

Behandling på sjukhus eller hemma

Immunglobuliner kan ges antingen på sjukhus eller hemma. På sjukhus ges immunglobulinbehandling ofta intravenöst, det vill säga infunderas direkt i blodet genom en tunn slang. Att få behandlingen tar några timmar varje gång, och vanligtvis behöver barnet behandlas en gång var tredje vecka. 

Immunglobulinbehandlingen kan också skötas hemma. Det kan vara skönt att slippa de många sjukhusbesök som intravenös behandling kräver, och efter att på sjukhuset ha fått ha lära sig hur man gör, är det inte svårt. Hemma ger man behandlingen subkutant. Detta betyder att man sprutar in immunglobulinerna under huden. Ofta sticker man på magen eller i låret. När man behandlar barnet hemma, träffar man vanligtvis en läkare eller sjuksköterska en eller några gånger per år för att följa upp att allt fungerar som det ska.