Immunbrist hos barn & ungdomar

Immunbrist hos barn kan ha olika orsaker. Immunbristen kan antingen vara primär, det vill säga medfödd, eller sekundär. Då är den i stället en konsekvens av något annat, till exempel sjukdom eller läkemedelsbehandling. Oavsett vilken orsaken är, kan behandling med antikroppar behövas. Med rätt behandling kan man minska antalet infektioner och antibiotikakurerr. Den här sidan handlar om primär immunbrist.