Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Framtidsutsikter för personer med Fabrys sjukdom

Bild
Händer i solnedgång

Fabrys sjukdom kan orsaka smärta och oro och vara invalidiserande för den som lider av den. Personer som förblir obehandlade kan nå en punkt där de är oförmögna att studera eller arbeta effektivt och uttrycker att de känner sig deprimerade, trötta och frustrerade. Idag finns behandlingar som kan hejda sjukdomsförloppet och förbättra sjukdomssymtomen för de med Fabrys sjukdom.

Läkare och forskare har fått en bättre förståelse för orsaken till och konsekvenserna av Fabrys sjukdom och har gjort betydande framsteg i hur tillståndet numera diagnostiseras och behandlas. Många experter menar nu att tidigare diagnos och bättre behandling av Fabrys sjukdom ger möjlighet att ändra det naturliga sjukdomsförloppet. 

 

Sjukdomssymtomen kan förebyggas eller behandlas på olika sätt.