Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

ALK-genen och ALK-positiv lungcancer

Mutationer som uppstår under livets gång kallas somatiska. Dessa genförändringar inte är ärftliga. Ibland orsakas förvärvade, eller somatiska genförändringar av miljöfaktorer, men ofta inträffar de helt enkelt av en slump och har ingen bakomliggande orsak.

Vad har hänt med min ALK-gen?

Kromosomer innehåller gener, och varje gen i kroppen innehåller information som behövs för att bygga proteiner. Proteinerna har olika uppgifter och funktioner i kroppen.

I animeringen nedan ser du vad som händer i generna vid ALK-positiv lungcancer.

 

Bild
Creative Commons Takeda