Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

Att vara närstående

Bild
Kvinnor som vandrar i naturen

Om du vårdar någon som har ALK-positiv lungcancer kanske du är osäker på vad du ska säga till och göra för den personen, särskilt när du även måste hantera dina egna känslor kring cancerdiagnosen och behandlingen.

Om att stötta någon med ALK-positiv lungcancer

Det kan vara lättare att ge stöd och hjälp om man förstår vilka känslor en person som får cancer kan uppleva (och de känslor du kan uppleva som närstående). Man kan drabbas av många känslor i en sådan situation, bland annat ilska, förtvivlan, osäkerhet, rädsla, skuld, frustration, ensamhet eller sorg. Känslorna kan, som hos alla, ändras från dag till dag, och till och med från en tid på dagen till en annan. Ena minuten kan personen vara glad, och nästa upprörd eller orolig.

Tänk på att alla som har cancer är olika, och din närstående kanske inte vill tänka på sin hälsa hela tiden. Försök att inte ta det personligt om hen inte vill prata om det – förmodligen hjälper det bara att du finns där när det behövs.

Att bara lyssna när den andra personen berättar om sina tankar och känslor är en viktig del av att ge känslomässigt stöd. Försök vara öppen och förstående för hur personen känner sig, och vad hen behöver, i den stunden.

Praktiskt stöd

En del personer som lever med ALK-positiv lungcancer kan behöva både praktiskt och känslomässigt stöd. Andra kanske vill vara så oberoende som möjligt.

Fråga din närstående om det finns något du kan göra för att hjälpa. Du kan till exempel erbjuda dig att laga mat, hjälpa till i trädgården, städa eller tvätta, följa med på sjukhusbesök eller leta upp och läsa intressanta artiklar om ALK-positiv lungcancer.

Om att stötta sig själv

Det kan ta lite tid att vänja sig vid att vara närstående till någon med ALK-positiv lungcancer. De känslomässiga och fysiska kraven kan vara ansträngande även för den mest robusta – så det är en bra idé att hitta sätt att även värna om sin egen hälsa.

Närstående till personer med ALK-positiv lungcancer har ofta flera uppgifter: de kan ge råd, stötta vid beslut och bara vara någon som lyssnar.

Ofta är det faktiskt lika viktigt att ta hand om sig själv och ta stöd från andra, som det är för personen med cancer. Som närstående finns det flera saker du kan göra för att underlätta för dig själv:

  • säg ”ja” när du blir erbjuden hjälp – skriv en lista över sätt andra kan hjälpa dig, och tacka ja när de erbjuder sig.
  • försök att inte ha dåligt samvete – ibland kan du få dåligt samvete över att du inte orkar göra allt. Fokusera i stället på det du faktiskt gör. Du gör så gott du kan!
  • var realistisk i dina mål – bryt ned stora uppgifter i mindre portioner. Skapa en daglig rutin och prioritera det som måste göras.
  • sök upp andra med liknande erfarenheter – leta reda på en stödgrupp för patienter eller en annan grupp som du kan dela erfarenheter och tankar med.
  • sätt egna hälsomål – försök hålla dig fysiskt aktiv, ät ordentligt och sköt om dig själv, precis som din närstående med cancer. Skapa bra och regelbundna sovvanor. Prata vid behov med din egen läkare.
Det är viktigt att du som närstående också söker och får stöd, så att du orkar hjälpa din vän.

 

Bild
Creative Commons Takeda