Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

En transplantation för livet

Bild
Ung kvinna planterar

Att genomgå en transplantation påverkar hela livet. En mängd tankar och känslor uppstår. Det är påfrestande och livet sätts många gånger på vänt under tiden man väntar på ett organ. När sedan transplantationen är genomförd uppstår förväntningar både från dig själv och andra på att du ska återhämta dig och komma tillbaka till en fungerande vardag.

Känslorna går upp och ner. Intensiv glädje kan plötsligt förvandlas till tårar och frustration. Man känner inte alltid igen sig själv.

En av de vanligaste tankarna som uppstår efter transplantationen är: Hur länge ska det nya organet hålla? Det är en djupt existentiell fråga som handlar om ditt liv. Existentiella frågor är aldrig enkla att svara på. De är inte heller enkla att ställa eftersom de är förknippade med rädsla.

Exempelvis är frågan om hur länge jag får leva ofta kopplad till en mer eller mindre stark rädsla för döden, men också till en ovisshet. Eftersom jag är rädd för svaret är jag också rädd för att ställa frågan. Ändå är det först när du vågar sätta ord på dina rädslor som du kan finna modet att leva!

 

"När du sätter ord på dina rädslor kan du finna mod!"