Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Vad innebär personcentrerad vård?

Bild
Kvinnor samtalar

Att få berätta, bli lyssnad på och tagen på allvar, det är grundstenarna i den personcentrerade vården. Det bygger på ett partnerskap mellan dig och din vårdkontakt.

Att bli tagen på allvar som transplanterad

Personcentrering bygger på att du blir tagen på allvar i hälso- och sjukvården. Forskningen visar att de centrala aspekterna av att bli tagen på allvar är att:

 • Du blir lyssnad på
  Du får berätta din berättelse och personalen lyssnar på dig.
 • Du får hjälp att förstå vad som har hänt
  Att berätta om och få återkoppling på det som du varit med om ger en känsla av sammanhang.
 • Du får hjälp att förstå vad som ska hända
  Tillsammans med din sjuksköterska eller läkare utformar ni en vårdplan.
 • Din oro tas på allvar
  Din upplevelse och ditt lidande blir bekräftat.
 • Dina symtom tas på allvar
  Din sjuksköterska eller läkare kartlägger dina symtom och utmaningar. Tillsammans tar ni fram en strategi för hur du kan hantera dem, samt undersöker om det finns några svårigheter för dig att klara av dem.
 • Du som person tas på allvar
  Du är kapabel att förbättra och ta hand om din hälsa. Tillsammans vill vi hjälpa dig att hitta dina resurser.
 • Du mår bra i stunden
  Det kommer finnas stunder du mår bra och stunder du mår sämre. Tid avsätts vid de inledande besöken på mottagningen då vi pratar om det här.
 • Du känner dig trygg
  Du har regelbunden kontakt med en sjuksköterska och/eller läkare.

Materialet personcentrerad vård är framtagen i samarbete med Anna Forsberg, leg. Sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation, verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.