Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal
Icon Transplantation vit

Transplantation

Livet efter transplantation

Bild
Par på promenad med hund

Efter transplantationen väntar ett nytt kapitel i ditt liv och du behöver börja anpassa dig efter den nya situationen och vardagen som det ser ut från och med nu. Anpassningen är en process som sker i olika faser och pågår så länge du har ditt transplanterade organ.

Ett nytt fungerande organ har förhoppningvis gjort att du mår bättre! Nu behöver du ta hand om dig för en fortsatt god hälsa, viss medicinering kommer du att ta resten av livet och du kommer också behöva följas upp av transplantationsmottagningen för att se till att allt fungerar som det ska, till en början med regelbundna möten.

Nu behövs också anpassning efter nya förutsättningar, såsom nya rutiner och medicinering, träning, sociala relationer och att förstås att vara vaksam på risken för infektioner till följd av ett dämpat immunförsvar. Allt för att ge din kropp de bästa möjliga förutsättningarna efter transplantation.

Att börja anpassa sig till vardagen

Efter en tid kan det bli aktuellt att återuppta ditt arbete eller studier. Återgång till arbete sker utifrån individuella förutsättningar och beror på om man har ett arbete att återgå till samt vilken typ av arbete det är. När ytterligare tid har passerat efter transplantationen kan det även bli aktuellt med utlandsresor och då uppstår nya frågor. Målet är att du ska hitta en fungerande vardag och kunna höra till de sociala sammanhang du vill såsom med familj, vänner, arbete, studier eller patientföreningar.

Bild
Rehabiliteringens byggstenar

Begriplighet för dig framåt

Den här processen går fram och tillbaka genom livet för dig som transplanterad. När det uppstår ovisshet i form av nya symtom, biverkningar, komplikationer eller byte av läkarkontakter, sjuksköterska och liknande så uppstår ett behov av att förstå vad denna förändring får för konsekvenser i ditt dagliga liv och hur du ska hantera detta. Då börjar du om igen med att försöka förstå, acceptera, anpassa och balansera. Ovissheten är det som för dig tillbaka i processen och begripligheten är det som för dig framåt. 

Texten är baserad på följande publikationer: 1 1. Forsberg A, Karlsson V, Cavallini J, Lennerling A. The meaning of social adaptation after solid organ transplantation. Nordic Journal of Nursing Research. 2016; 36(2), 62-67. , 2 2. Forsberg A, Cavallini J, Fridh I, Lennerling A. The core of social functioning after solid organ transplantation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2016 Sep; 30(3): 458-65.

Materialet personcentrerad vård är framtagen i samarbete med Anna Forsberg, leg. Sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning organtransplantation, verksam vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.