Detta innehåll är avsett för allmänheten

Till innehåll för vårdpersonal

När ska man misstänka primär immunbrist?

Bild
Tre generationer.

Misstänker du att du eller ditt barn har immunbrist så titta igenom de varningstecken som finns för vägledning. De är framtagna av ledande läkare som träffar och behandlar patienter med primär immunbrist. 

Varningstecken för primär immunbrist hos vuxna 

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in och andra vanliga orsaker uteslutits, bör man misstänka primär immunbrist:

 • ≥ 4 antibiotikakrävande, helst odlingsverifierade luftvägsinfektioner per år under 2 år, exempelvis öroninflammation, bihåleinflammation, luftrörskatarr eller lunginflammation. 
 • Dålig eller utebliven effekt vid behandling med antibiotika och/eller snabba återfall (recidiv) 
 • ≥ 2 svåra bakteriella infektioner, såsom skelettinfektion, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning eller mjukdelsinfektioner 
 • ≥ 2 röntgenverifierade bihåleinflammationer och/eller lunginflammationer under en period av 2 år liksom utveckling av bronkiektasier (förstorade luftrör).
 • Infektioner med ovanlig lokalisering och/eller orsakade av ovanliga ämnen som framkallar en reaktion (agens), exempelvis bakterier
 • Förekomst av autoimmunitet kombinerat med infektions-problematik 
 • Känd primär immunbristsjukdom i familjen 1 1. Sveriges Läkares Intresseförening för primär Immunbrist SLIPI, Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av Immunbrister version VII, 2021

Varningstecken för primär immunbrist hos barn

Stämmer ett eller flera av följande varningstecken in och andra vanliga orsaker uteslutits, bör man misstänka primär immunbrist:

 • Upprepade antibiotikakrävande öroninflammationer (≥4/år), bihåleinflammationer (≥2/år) eller lunginflammationer (≥2/år)
 • Infektioner som inte läker på förväntat sätt med adekvat antibiotikabehandling
 • Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner, organabscesser (varbölder) eller icke-infektiösa granulom (inflammatoriska härdar och knölar i olika organ och vävnader)
 • Infektioner med ovanlig lokalisering eller orsakade av ovanliga agens
 • ≥1 invasiv infektion (infektion som sprider sig i omkringliggande vävnad) såsom skelettinfektion - inflammation/infektion i benväv och benmärg), hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning
 • Uttalad kronisk oral eller svampinfektion i huden
 • Multipla autoimmuna sjukdomar eller mycket tidig debut av autoimmun sjukdom (≤3år)
 • Omfattande hudförändringar, omfattande rodnad av hudytan (erytrodermi) eller eksem som inte svarar på behandling
 • Spädbarn som inte växer som förväntat
 • Känd primär immunbristsjukdom i familjen. 1 1. Sveriges Läkares Intresseförening för primär Immunbrist SLIPI, Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av Immunbrister version VII, 2021

Observera att varningstecknen endast ger svar på om det finns skäl att misstänka immunbrist. Diagnos kan bara ställas efter noggrann medicinsk utredning.